A projekt bemutatása

A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, partnerségben a csíkszeredai Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs Szövetséggel elindította a „SPEED-Egy hatékony és fejlett gazdaságért (SPEED-Spre o Economie Eficientă și Dezvoltată)” elnevezésű projektjét. A projekt futamideje 36 hónap, összértéke 10.683.494,44 lej.
A projekt fő célja a Közép-romániai fejlesztési régióban élő lakosság életszínvonalának növelése, vállalkozói képességeinek fejlesztése, nem mezőgazdasági városi vállalkozások kialakítása, valamint tartós és minőségi munkahelyek megteremtése által.

Fontosabb tevékenységek:
1. A lakosság tájékoztatása a projektről, a bekapcsolódás előnyeiről és lehetséges eredményeiről. Csoportos és egyéni tájékozató eseményeket szervezünk Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyékben, rajtuk legkevesebb 480 személy fog részt venni, megyénként legalább 30-an. A találkozások alkalmával, a jelenléti lapok kitöltésekor a résztvevők kifejezhetik érdeklődésük mértékét az elképzelés iránt. Egy szelekciós eljárás eredményeként kiválasztunk legkevesebb 360 olyan személyt, akinek szándékában van egy vállalkozás elindítása, és meghívjuk elméleti és gyakorlati képzésünkre. A képzésen résztvevők 60%-a munkanélküli vagy inaktív személy (például középiskolás, egyetemista vagy háztartásbeli), 40%-a rendelkezik munkahellyel, egyéni vállalkozó vagy üzletrésze van egy gazdasági társaságban. A képzések időtartama 40 óra, és körülbelül 8 napot fognak tartani. A képzések moduljai: Légy vállalkozó!, Vállalkozás indítása, Könyvvitel, Üzleti kommunikáció, Marketing, Üzleti tervezés, valamint Informatika. A záróvizsgán elért eredmények alapján, minden csoport első 10 helyezettjét prémiummal jutalmazzuk.

2. A képzés záróvizsgáján a vizsgázók egy általuk elkészített üzleti tervet mutatnak be (lásd a modellt), majd még egy hónap áll a rendelkezésükre, hogy azt tökéletesítsék. A továbbiakban a legjobb 36 üzleti terv elkészítője legtöbb 177.740 lej nagyságú de minimis jellegű támogatáshoz juthat üzleti terve megvalósításához.

3. Az üzleti tervek kivitelezése céljából a kedvezményezettek új vállalkozásokat hoznak létre (jogi formája lehet kft, egyéni vállalkozás, szövetkezet, egyesület stb.). A vállalkozás bármilyen engedélyezett termelési, szolgáltatói vagy kereskedelmi tevékenységet végezhet. Vállalnia kell két új munkahely létrehozását és azok megtartását. Olyan személy is létrehozhat új vállalkozást, aki a 31/1990-es törvény alapján létrehozott valamely gazdasági társaságban nem többségi tulajdonos. A vállalkozásokat városi székhellyel kell bejegyezni, a tulajdonosok viszont vidéki lakhelyűek is lehetnek.

4. A vállalkozások tulajdonosai két hónapos gyakorlaton fognak részt venni olyan egységeknél, amelyek tevékenysége megegyezik a vállalkozás tevékenységének tárgyával.

5. A vállalkozóknak szakmai támogatást, tanácsadást biztosítunk, és vállalkozásuk felügyeletben részesül, egészen a projekt befejezéséig (2020 decembere).

6. A létrehozott vállalkozások hálózatba szerveződnek, keretében morális támogatáshoz, tapasztalatcseréhez jutnak, közös marketing-stratégiákat léptethetnek életbe, de szoros és gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat is kialakíthatnak egymás között.

Fontosabb kérdések:

Milyen tevékenységi területeken hozható létre a vállalkozás?

Milyen tevékenységi területek nem támogathatók?

Milyen költségek fedezésére lehet fordítani a támogatást?