Sajtóközlemény

Befejeződött a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, partnerségben a csíkszeredai Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs Szövetséggel együtt kivitelezett „SPEED-Egy hatékony és fejlett gazdaságért” elnevezésű projekt kivitelezése. A projekt futamideje 36 hónap volt és 2021 januárja végén ért véget.

Összértéke 10.683.494,44 lej.

A projekt főcélja a Közép-romániai fejlesztési régióban élő lakosság életszínvonalának növelése, a vállalkozói képességek fejlesztése, nem mezőgazdasági városi vállalkozások kialakítása, valamint új és minőségi munkahelyek megteremtése által.

Fontosabb tevékenységek:

  1. A lakosság tájékoztatása a projektről, a bekapcsolódás előnyeiről és lehetséges eredményeiről. Csoportos és egyéni tájékozató eseményeket szerveztünk Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyékben, ezeken 1205 személy vett részt. A találkozások alkalmával, a jelenléti lapok kitöltésekor a résztvevők kifejezhették érdeklődésük mértékét az elképzelés iránt.
  2. Egy szelekciós eljárás eredményeként kiválasztottunk 420 olyan személyt, akiknek szándékában volt, hogy ismereteket szerezzenek vagy elindítsanak egy vállalkozást és meghívtuk elméleti és gyakorlati vállalkozásfejlesztő képzésünkre. A képzések körülbelül 8 napot tartottak. A képzések moduljai: Légy vállalkozó!, Vállalkozás indítása, Könyvvitel, Üzleti kommunikáció, Marketing, Üzleti tervezés, valamint Informatika. 363 személy vizsgázott le sikeresen. A záróvizsgán elért eredmények alapján, minden képzési csoport első 10 helyezettjét prémiummal jutalmaztuk.
  3. A képzés záróvizsgáján a vizsgázók egy általuk elkészített üzleti tervet mutattak be, utána még egy hónap állt a rendelkezésükre, hogy azt tökéletesítsék és benyújthassák az üzleti tervek versenyébe. 162 személy nyújtotta be üzleti tervét a megmérettetésre. Egy független zsűri segítségével 36 üzleti tervet választottunk ki, amelyek tulajdonosai megkapták a lehetőséget, hogy megvalósításukhoz egyenként 177.740 lej értékű de minimis jellegű támogatáshoz juthassanak.
  1. A leendő vállalkozások tulajdonosai 40 órás gyakorlaton (praktikán) vettek részt olyan egységeknél, amelyek tevékenysége megegyezik a vállalkozás tevékenységének tárgyával.
  2. Az üzleti tervek kivitelezése céljából a kedvezményezettek 36 új vállalkozást (kft) jegyeztettek be, városon. A vállalkozás bármilyen nem-mezőgazdasági, engedélyezett termelési, szolgáltatói vagy kereskedelmi tevékenységet végezhet. A támogatási szerződés aláírásakor a kedvezményezettek azt vállalták, hogy legalább 2 új munkahelyet hoznak létre és azokat meg is tartják a projektjük lejárta végéig. A projekt kertében ezért 76 új munkahely jött létre.
  1. Az üzleti tervek megvalósítása során a vállalkozóknak szakmai támogatást, tanácsadást biztosítottunk, valamint vállalkozásuk felügyeletben részesült, egészen a projekt végéig.
  2. A projekt befejezése után a létrehozott vállalkozások hálózatba szerveződnek, keretében erkölcsi támogatáshoz, tapasztalatcseréhez jutnak, közös akciókat szerveznek, de szoros és gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat is kialakíthatnak egymás között.
  3. A projekt során elkészült egy szakmai tanulmány, amelyben a projekt keretében létrehozott és projekten kívüli vállalkozások képviselőinek segítségével megvizsgáltuk az vállalkozói környezet aktuális helyzetét Romániában, de kiemelten a Közép-romániai fejlesztési régióban.