Kérdés Felelet
Hol lehet megtalálni a Pályázati útmutatót? A Pályázati útmutató letölthető ITT. Benne gyakorlatilag az összes információ benne van a projekttel kapcsolatosan.
Meddig lehet jelentkezni a SPEED projektbe? 2018. októberéig.
Milyen megyékben van jelen a SPEED projekt? Hargita, Kovászna, Maros, Fehér, Brassó és Szeben
Mikor fogják elbírálni az üzleti tervemet? Az üzleti tervek versenyére benyújtott munkák elbírálása körülbelül 2018. december 18-ig megtörténik.
Hány CAEN kódot lehet betenni a tevékenységek közé? Bárhány engedélyezet CAEN kódot be lehet tenni. Viszont csak egy tevékenységhez kapcsolódó költségekre kapod a támogatást.
Melyek az engedélyezett tevékenységek (CAEN)? Az engedélyezett tevékenységek listája elérhető ITT.
Finanszírozható-e a támogatásból épület átalakítása? Nem finanszírozható. A támogatást a következő költségek fedezésére lehet fordítani.
Mekkora a vissza nem térítendő támogatás? Legtöbb 177.740 lej.
Hány vállalkozás elindítása kap támogatást a SPEED projekt keretében? Legkevesebb 36, de megtörténhet, hogy több, amennyiben nem kéri mindenki a maximumot.
Megyénként hány üzleti tervet támogatnak meg? Kötelezően legkevesebb kettőt.
Milyen feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy megkapjam a támogatást? A projekt alatt 2 új munkahelyet kell létrehozni a vállalkozás keretében és azokat meg kell tartani a projekt befejezéséig (2021. január). Az alkalmazások a támogatási szerződés aláírásától számítva 6 hónapon belül meg kell történjenek.
Lehet részmunkaidőben is alkalmazni az új munkahelyekre? Igen. Lehetséges.
Hogyan történik a támogatás kifizetése? A cég bejegyzésének pillanatától a teljes támogatásnak megfelelelő összeget fel kell használni az elkövetkezendő 12 hónap alatt. Ez azt is jelenti, hogy miután megkapta az előleget (amely max. 75% lehet), a többi 25%-ot akkor kapja vissza, miután bemutatta a költségeket. A projekt következő, befejező szakaszban, amely 6 hónapból áll, saját bevételeiből kell a költségeket fedeznie.
Mezőgazdasági tevékenység szóba jöhet? Nem. Megtalálod a nem támogatott tevékenységek listáját itt.
Kereskedelmi tevékenység szóba jöhet? Igen.  De a nyertes üzleti tervek csak legtöbb 20%-a szólhat kereskedelemi tevékenységről.
Falun be lehet jegyezni a vállalkozást? A vállalkozás székhelye illetve munkapontjai kizárólag városon lehetnek.
Mikorra esedékes a támogatás megadása? Az előlegek odaadása kb. 2019. márciusától kezdődik.
Mekkora az előleg nagysága? A teljes támogatás legtöbb 75% százaléka.
Milyen feltételt kell teljesíteni azért, hogy a többi támogatást is megkapjam? A vállalkozás első esztendejében a kapott előleg legkevesebb 30%-ának megfelelő jövedelmet kell megvalósítani.
A projekt lejárta után (2021. január) milyen feltételeknek kell megfeleljen a vállalkozásom? A projekt lejárta után 3 évig nem szabad a támogatásból vásárolt eszközök rendeltetését megváltoztatni, tehát eladni sem..
Hol lehet megtalálni az üzleti terv modelljét? Letölthető ITT.
Meg lehet-e kapni magyar nyelven az üzleti terv modelljét? Igen, létezik a magyar fordítás.
Lehet-e változtatni az üzleti terv modelljén? Nem lehet. Viszont nincsennek megkötések a beírt szövegek hosszával kapcsolatosan, valamint be lehet tenni táblázatokat, képeket stb.
Milyen kritériumok alapján bírálják el az üzleti tervemet! A metodológia megtalálható ITT.
Mikor kell benyújtani az üzleti tervet a megmérettetésre? A záróvizsga napjától számolva 1 hónapon belül.
Kapok-e segítséget az üzleti tervem elkészítéséhez? A képzés utáni időszakban csoportos és egyéni konzultációt biztosítunk.
Lehet-e egyesületet bejegyezni Start Up-ként? Igen. Az egyesület által kinevezett személy fogja képviselni.
A támogatás törzstőkeként kerül be vagy sem? Nem törzstőke hanem állami támogatás (subvenție).
Megadózódik-e a támogatás? Nem adózódik meg.
Miből áll a záróvizsga? A vizsga egy írásbeli és egy szóbeli vizsgából áll. Az írásbelin egy 14 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitölteni, 10 pontot lehet szerezni. A tesztlapokból 5 változat készül, ezekből választja ki a bizottság azt a változatot, amelyet az adott vizsgán használni kell. A szóbeli vizsgán a leadott üzleti tervet kell bemutatni kb. 5 percben, aztán válaszolni kell a vizsgáztató bizottság tagjainak a kérdéseire.
Magyarul is bemutathatom az üzleti tervemet? A vizsgáztató bizottság tagjainak egyetértésével igen.